Oferta

Usługi firmy Euromoney Consulting charakteryzują się pełną kompleksowością. Staramy się być przy narodzinach każdego pomysłu, wspierać jego rozwój, uczestniczyć w realizacji projektu oraz rozliczyć go w sposób najkorzystniejszy dla Klienta. Oferujemy naszą pomoc w uzyskaniu dofinansowania w ramach następujących programów unijnych i krajowych:

 • Program Inteligentny Rozwój (POIR)
 • Program Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)
 • Regionalne Programy dla każdego z 16 województw
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Program Polska Cyfrowa
 • Program Polska Wschodnia
 • Środki w ramach konkursów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
 • Środki na finansowanie nauki oraz realizację prac badawczo-rozwojowych w ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN)
 • Programy Ramowe Unii Europejskiej (m.in. Horyzont 2020).

 

W naszych działaniach nigdy nie jesteśmy sami. W przypadku skomplikowanych projektów o bardzo wąskiej tematyce wspieramy się panelem doświadczonych i cenionych ekspertów w takich dziedzinach jak: odnawialne źródła energii, energetyka, nowoczesne materiały, technologie przemysłowe, metalurgia i odlewnictwo, wzornictwo przemysłowe i użytkowe, systemy informatyczne oraz wiele, wiele innych. Powyższa współpraca opiera się na zaufanych osobach i wypracowanych schematach.

 

Szczegółowa oferta obejmuje pełen proces pozyskiwania dotacji:

Przygotowanie projektu

 • Sformułowanie idei projektu – analiza potrzeb inwestycyjnych, szkoleniowych lub rozwojowych Zleceniodawcy pod kątem dostępnych programów dotacyjnych oraz możliwości pozyskania dofinansowania
 • Ocena projektu pod względem dostępnych kryteriów punktowych, rekomendacja najlepszych rozwiązań
 • Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych – przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności lub biznesplanem (wg aktualnych wytycznych), opracowanie analizy finansowej inwestycji, pomoc w skompletowaniu i złożeniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej
 • Stałe konsultacje z instytucjami organizującymi konkurs pod kątem szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie Wnioskodawcy, badanie zgodności z dostępnymi wytycznymi i regulaminami konkursów, zapobieganie ewentualnym trudnościom w późniejszym etapie rozliczania dotacji

 

Zarządzanie projektem i jego rozliczenie

 • Pomoc Wnioskodawcy przy zawieraniu umów o dofinansowanie z instytucjami wdrażającymi poszczególne programy – przygotowanie załączników, opracowywanie ewentualnych aneksów do umów
 • Kontrola realizacji przebiegu projektu – monitorowanie wskaźników projektu, badanie zgodności wdrażania poszczególnych zadań z przyjętym harmonogramem, nadzór w zakresie poprawności fakturowania usług przez wykonawców inwestycji
 • Bezpośrednie rozliczenie projektu – składanie wniosków o zaliczki i refundacje
 • Wsparcie Wnioskodawcy w bezpośrednich kontaktach z instytucją wdrażającą dany program

W celu uzyskania szczegółowej oferty współpracy oraz bezpłatnej analizy możliwości pozyskania dofinansowania pod kątem Państwa potrzeb i pomysłów zapraszamy do odwiedzenia zakładki „Kontakt”, gdzie znajdują się bezpośrednie numery telefonów oraz adresy mailowe do naszych specjalistów. Zawsze chętnie służymy pomocą w uzyskaniu informacji na temat aktualnych naborów oraz możliwości otrzymania dofinansowania dla Państwa projektów.

Zapraszamy do współpracy!