Doświadczenie

Fundusze UE 2007-2013

PO Innowacyjna Gospodarka

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich Konsorcjum naukowe:
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1 2 292 960,00 1 462 140,00
Zgłoszenie patentu międzynarodowego na innowacyjny regenerator wibracyjny zużytych mas formierskich z przemysłu odlewniczego Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.2 125 970,00 117 000,00
Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej
biodegradowalnym spoiwem polimerowym
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.2 114 010,00 105 500,00
System poprawy bezpieczeństwa eksploatacji kolejowych linii trakcyjnych MAAR Technology Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 2 160 335,00 1 154 504,30
Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania Metal Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 16 342 880,00 9 421 600,00
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej przekładni organu urabiającego do kombajnu chodnikowego BUMECH Spółka Akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 6 070 368,00 3 474 280,00
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego zintegrowanego systemu dla potrzeb badań powłok antykorozyjnych EC Electronics Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 1 550 000,00 1 080 900,00
Opracowanie zintegrowanej platformy wspomagania lotniskowych procesów logistycznych opartej na technologii identyfikacji i komunikacji radiowej EC Electronics Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 2 334 500,00 1 614 875,00
Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych implantów kostnych z kompozytów polimerowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “MEGDAL” Józef Borowski Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 3 778 000,00 2 330 940,00
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej, ekologicznej naczepy trzyosiowej Wielton Spółka Akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 3 666 000,00 1 830 620,00
Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowej generacji bezpiecznych i ekologicznych bentonitów odlewniczych Zakłady Górniczo-Metalowe “ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 961 600,00 493 640,00
Opracowanie innowacyjnego systemu wizyjnego do rejestracji i analizy zdarzeń boiskowych
w czasie rzeczywistym
Dituel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 6 206 681,00 3 883 965,00
Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego systemu badania zagrożeń korozyjnych trudnodostępnych elementów stalowych MTC Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 3 949 569,00 1 998 725,05
Zintegrowana platforma poprawy efektywności eksploatacji energetycznych sieci dystrybucyjnych Smart Grid Technology Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 1 362 880,00 700 342,00
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego ODLEWNIE POLSKIE S.A. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4-4.1 2 000 000,00 925 000,00
Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego Solaris Bus & Coach S.A. w zakresie pojazdów autobusowych SOLARIS Bus&Coach spółka akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 4.5.2 16 672 000,00 6 668 800,00
I ETAP. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy CHRIS
II ETAP. Zdobycie nowych rynków zagranicznych poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy CHRIS
Krzysztof Sawicki CHRIS Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 188 500,00 98 000,00
Wsparcie przygotowania kompleksowego Planu Rozwoju Eksportu dla EC SYBILTECH Sp. z o.o. EC SYBILTECH Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 10 000,00 8 000,00
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Euromoney Consulting Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Spółka Jawna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 12 500,00 10 000,00
I ETAP. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Kancelaria Rachunkowa Faber Sp. z o.o.
II ETAP. Zwiększenie działalności eksportowej firmy FABER poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu
Faber Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 330 500,00 169 000,00
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu Firmy ITsys Łukasz Guzik ITsys Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 12 500,00 10 000,00
I ETAP. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Megachemie Sp. z o.o.II ETAP. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Megachemie Megachemie Research & Technologies SA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 412 500,00 210 000,00
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Tines SA TINES Spółka Akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 400 000,00 200 000,00
Opracowanie planu Rozwoju Eksportu Kancelarii Doradcy Podatkowego TRIBUTUM Tomasz Moszczyński Kancelaria Doradcy Podatkowego “Tributum” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 12 500,00 10 000,00
Opracowanie i wdrożenie internetowego narzędzia wspomagającego zarządzanie administracyjne i finansowe projektami unijnymi Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Spółka Jawna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 215 400,00 183 090,00
PO Kapitał Ludzki

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Nowoczesne kadry odlewnicze – szkolenia dla podniesienia kwalifikacji pracowników sektora odlewniczego w Polsce Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Odlewnictwa Priorytet II, Poddziałanie 2.1.1 2 312 823,00 2 312 823,00
Zielona energia przyszłością Polski – e-learningowe szkolenia techniczne z zakresu odnawialnych źródeł energii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Priorytet II, Poddziałanie 2.1.1 1 601 350,54 1 601 350,54
Programy Regionalne

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Udostępnienie pakietu e-usług dla potrzeb wirtualnego laboratorium komputerowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie MRPO 1.2 1 422 555,00 1 066 916,25
Poprawa konkurencyjności firmy Faber poprzez wdrożenie innowacyjnego Systemu Wymiany Informacji FABER Sp. z o.o. MRPO 2.1.A 569 871,30 184 524,00
Poprawa konkurencyjności firmy CHRIS poprzez zakup urządzenia do automatycznego wycinania passe-partout Krzysztof Sawicki CHRIS MRPO 2.1.A 70 221,20 27 584,00
Wzrost konkurencyjności EC Engineering Sp. z o.o. przez rozbudowę specjalistycznego laboratorium badawczego EC ENGINEERING Sp. z o.o. MRPO 2.2.B 480 930,00 234 000,00
Wzrost konkurencyjności EC Project Sp. z o.o. poprzez inwestycje w urządzenia laboratoryjne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych EC PROJECT Sp. z o.o. MRPO 2.2.B 489 540,00 238 200,00
Wzrost konkurencyjności Firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne przez rozbudowę specjalistycznego laboratorium badawczego Magdalena Szymkat Oprogramowanie Naukowo-Techniczne MRPO 2.2.B 383 895,30 217 637,00
Wzrost konkurencyjności firmy MEGACHEMIE Sp. z o.o. poprzez rozbudowę specjalistycznego laboratorium badawczego MEGACHEMIE Sp. z o.o. MRPO 2.2.B 484 942,00 277 195,80
Wzrost konkurencyjności firmy ITsys poprzez utworzenie specjalistycznego laboratorium informatycznego Łukasz Guzik ITsys MRPO 2.2.B 486 780,00 279 300,00
Poprawa dostępności deficytowych usług opieki hospicyjnej poprzez modernizację i wyposażenie II piętra budynku PPZOL w Brzesku na potrzeby hospicjum Powiat Brzeski MRPO 6.3.B 1 943 743,66 1 279 604,99
Zakup nowoczesnej maszyny produkcyjnej i uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji oraz obróbki maszyn przemysłowych w KOFAMA Koźle S.A. KOFAMA KOŹLE S.A. RPO Opole 2 810 500,00 1 099 748,65

Fundusze UE 2014-2020

PO Inteligentny Rozwój

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.
Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Otwarta platforma digitalizacji usług transportu publicznego wraz z implementacją opłat elektronicznych w modelu PAYG jako narzędzie do zwalczania skutków COVID-19 IOT4LIFE sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1/ Koronawirusy” 6 843 716,00 4 815 951,00
Opracowanie kompleksowej i efektywnej technologii modyfikacji struktury supramolekularnej wody oraz wysokosprawnej linii do produkcji i magazynowania energii pochodzącej z wodoru Blue Boson S.A. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 41 912 877,00 26 525 942,00
Modułowy, wielofunkcyjny, zdalnie sterowany pojazd podwodny typu Bottom Crawler Work Class SR Robotics sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 10 663 015,00 8 362 192,00
Optymalizacja procesu wytwarzania wysokojakościowych odlewów z żeliwa ADI o podwyższonej udarności Przedwiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 9 601 162,00 6 604 229,00
Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi zautomatyzowanego oczyszczania terenów wodnych z przedmiotów ferromagnetycznych Grupa Geofusion sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1 71 990 000,00 50 393 000,00
Budowa zakładu obróbki mechanicznej odlewów wzmocnionych warstwą kompozytową jako wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych Eurocast Industries Sp. z o.o. Sp. K. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1 9 807 700,00 5 294 675,00
Opracowanie innowacyjnej, modułowej platformy do wykrywania i wydobycia obiektów niebezpiecznych w akwenach morskich UXO Marine S.A. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 16 196 625,00 11 433 925,00
Opracowanie innowacyjnej, proekologicznej technologii produkcji ZnO w procesie przewałowym z materiałów cynkonośnych z prototypowym modułem do konwersji ciepła odpadowego w energię elektryczną przy zastosowaniu turbiny ORC. Eco-Recycling sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 96 286 718,75 69 138 892,50
Opracowanie i wykonanie innowacyjnego systemu do administrowania franczyzową siecią studiów specjalizujących się w innowacyjnym treningu personalnym EMS opartym o elektrostymulację mięśni i fotogrametryczny model 3D Studio Synergy sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.4 266 800,00 226 780,00
Opracowanie systemu elektronicznego nadzoru parametrów pracy dolnych źródeł ciepła Aspol FV sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.4 396 500,00 337 025,00
Opracowanie prototypów innowacyjnych pomp ciepła dużej mocy ze stopniowaną wydajnością grzewczą, pracujących na ekologicznym czynniku chłodniczym R290 PPHU KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.4 337 688,00 397 280,00
Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania termiki wód powierzchniowych i infiltracyjnych jako dolnego źródła dla pomp ciepła, w szczególności dla budynków wielorodzinnych i wielkogabarytowych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie,Politechnika Krakowska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1, “Urządzenia grzewcze” 3 566 556,25 2 681 392,19
Opracowanie innowacyjnej pompy ciepła o modulowanej mocy grzewczej od 3 kW do 8 kW przy parametrach A2W55 z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 z funkcją chłodzenia SAS sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.4 145 600,00 123 760,00
Opracowanie innowacyjnej metodyki badania środowiska wodnego z wykorzystaniem formacji autonomicznych pojazdów podwodnych oraz sztucznej inteligencji do identyfikacji i klasyfikacji ferromagnetycznych obiektów niebezpiecznych SR Robotics sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 15 705 513,24 12 453 849,42
Reaktywne powłoki i technologia do wytwarzania in situ w odlewach odpornych na zużycie warstw kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu Innerco sp. z o.o., Politechnika Krakowska Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 20 698 758,75 15 912 684,25
Opracowanie innowacyjnego kotła na biomasę o mocy do 25kW ze zintegrowanym elektrofiltrem PPUH Zamech Zygmunt Nocoń Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1, “Urządzenia grzewcze” 1 618 146,25 1 204 007,50
Opracowanie i wdrożenie technologii ciepłownictwa rozproszonego w oparciu o innowacyjną konstrukcję Modułowej Pompy Ciepła dużej mocy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1, “Urządzenia grzewcze” 5 277 050,00 4 031 628,75
Opracowanie algorytmu sterowania palnikiem w kotle na pellety o mocy 15-25 kW PPUH Zamech Zygmunt Nocoń Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP 255 580,00 217 243,00
Opracowanie nowatorskiej technologii i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich wielofunkcyjnego materiału izolacyjnego na bazie pian metalowo-ceramicznych Eco Harpoon-Recycling sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.2 INNOship 9 014 550,00 5 759 340,00
System do stacjonarnego i mobilnego badania anomalii w sieci radiowej ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania urządzeń nieuprawionego użycia Jtendo sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 6 941 618,24 5 473 653,42
Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu metali ze złomu zużytego sprzętu elektronicznego Eco Harpoon-Recycling sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 16 780 242,00 10 681 333,60
Opracowanie unikalnej w skali świata innowacyjnej technologii lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwiania zatopionych BST, z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej Grupa Geofusion sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 31 483 900,00 19 978 300,00
Innowacyjny system magazynowania chłodu wykorzystujący ciepło przemian fazowych wody, dedykowany do współpracy z poligeneracyjnym systemem SES (Smart Energy System) firmy Energy Solutions Energy Solutions sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 386 620,00 328 627,00
Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Radiowych ISS RFID sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.1 2 665 660,00 1 443 113,00
Opracowanie prototypu platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza Abakus sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 4.1.1 “Silesia pod błękitnym niebem” 3 190 924,25 2 824 169,25
Inteligentny, efektywny system prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych SR Robotics sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 5 965 213,24 4 547 004,42
Efektywny i innowacyjny system prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem SR Robotics sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 4 307 764,71 3 439 263,24
System Zarządzania Stroną Popytową na Ciepło Systemowe NG Heat sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.2 IUSER 2 322 867,65 1 805 296,89
Ochrona własności przemysłowej innowacyjnych rozwiązań MAAR Technology dla kolejnictwa MAAR Technology sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.4 130 203,00 63 250,00
Opracowanie innowacyjnych przenośników ślimakowych wykonanych z materiałów stopowych, takich jak: stale trudnościeralne, nierdzewne i żaroodporne do zastosowania w transporcie materiałów drobnoziarnistych, odpadowych i paliw alternatywnych Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu „FMK” Sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 4 641 033,75 3 014 480,89
Opracowanie innowacyjnego systemu poprawy efektywności eksploatacyjnej i serwisowej oraz optymalizacji energetycznej lokomotyw Elmodis sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 7 237 511,00 5 196 201,00
Opracowanie i wdrożenie nowych, numerycznych i pomiarowych metod modelowania i symulacji maszyn i procesów w celu predykcji stanu technicznego dla podniesienia dyspozycyjności urządzeń krytycznych i poprawy efektywności procesu wytwarzania energii z wykorzystaniem zaawansowanej technologii Distributed Edge Computing oraz Chmury Hybrydowej Elmodis sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program PBSE 5 059 006,89 3 624 317,16
Zaprojektowanie i przetestowanie innowacyjnych wózków dziecięcych Baby Merc Przemysław Szymański P.P.U.H. “Przemko” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP 297 574,52 193 544,40
Innowacyjny system optymalizujący strumień powietrza procesowego dedykowany do kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego w tym biomasy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP 399 720,00 276 250,00
Opracowanie innowacyjnego i inteligentnego systemu zabezpieczeń ostrzegawczych obszarów oraz stref przy torowiskach kolejowych, w których wykonywane są prace remontowe i budowlane D-TEC s. c. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 3 155 588,53 2 458 204,10
Zintegrowana platforma rozproszonej sensoryki pomiarów fizykochemicznych z analizą i predykcją w chmurze zagrożeń ekologicznych i pożarowych ARTTECH Sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 2 717 330,81 2 022 653,61
Optyczny przekładnik prądowy nowej generacji ELCOM Sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 6 322 764,00 4 708 953,20
Inteligentna platforma zarządzania bezpieczeństwem ciągów komunikacyjnych wykorzystująca oświetlenie laserowe, rozproszoną sensorykę i sterowanie z “chmury” Intelligent Light Systems Efektywne Oszczędzanie Sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” 12 201 050,00 7 250 032,50
Opracowanie kompaktowego czujnika zanieczyszczenia powietrza dla użytkowników indywidualnych Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Sp.J. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP 461 250,00 300 000,00
Opracowanie zasypki egzotermiczno-izolacyjnej dla żeliwa i staliwa z wykorzystaniem materiałów odpadowych z przeróbki zgarów aluminiowych Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „HERMEX” Adam Czech Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP 147 427,80 95 888,00
Opracowanie fizykochemicznych podstaw oraz procedur nowej technologii wykonywania powłok kataforetycznych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Katmal” Jan Orzechowski, Zbigniew Nędza, Maria Nędza Sp.J. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP 467 400,00 304 000,00
POWER

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Kompetentny Ratownik Medyczny Piotr Wyrwa Centrum Szkoleń Ratowniczych POWER, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 1 799 280,00 1 745 301,60
Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia Piotr Wyrwa Centrum Szkoleń Ratowniczych POWER, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 1 939 632,00 1 881 443,07
Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez ABK PPWSZ w Nowym Targu w ramach podnoszenia kompetencji studentów związanych z ich wejściem na rynek pracy Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu POWER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolenictwie wyższym 374 750,00 363 507,50
Programy Regionalne

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Utworzenie Laboratorium badawczego firmy Grupa Geofusion sp. z o.o. Grupa Geofusion sp. z o.o. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.2 9 150 750,00 4 136 212,50
Technologia i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu Innerco sp. z o.o. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.1 14 295 070,70 8 239 275,00
Opracowanie innowacyjnego, precyzyjnego systemu zdalnej detekcji stanu i zagrożeń wielkoobszarowych upraw rolniczych z wykorzystaniem jednostek bezzałogowych (BSP-T) Fly&Watch sp. z o.o. RPO Województwa Śląskiego, Poddziałanie 1.2 3 667 285,00 2 561 186,00
Opracowanie modułów optycznych o wysokiej przepustowości (100Gbps – 400Gbps) wraz z programatorem, przeznaczonych dla operatorów telekomunikacyjnych i data center oraz w celu rozwoju własnych produktów i rozwiązań Salumanus Sp. z o.o. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.1 4 523 800,00 3 111 179,00
Wdrożenie wyników prac B+R w celu zwiększenia zakresu świadczonych usług i rozwoju firmy Elmodis sp. z o.o. Elmodis sp. z o.o. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 3.4.4 5 928 600,00 2 410 000,00
Opracowanie prototypu interaktywnego stanowiska dydaktycznego z powietrzną pompą ciepła i modułami fotowoltaicznymi oraz z systemem wizualizacji danych z działających urządzeń OZE Krakowska Grupa Amnis Sp z o.o. RRPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 239 850,00 167 750,10
Opracowanie prototypu innowacyjnej pompy ciepła z modulowaną wydajnością grzewczą, pracującej na ekologicznym czynniku R290 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 144 648,00 99 960,00
Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania modułowymi układami poligeneracyjnymi Energy Solutions sp. z o.o. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 239 850,00 165 750,00
Opracowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu innowacyjnej instalacji do warzenia soli z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych „SALCO” S.J. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 237 759,00 164 305,00
Innowacyjny system oczyszczania i rekuperacji powietrza z energooszczędnym podgrzewaczem powietrza Termoplan sp. z o.o. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 60 270,00 44 100
Przeprowadzenie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych nowego produktu dla dzieci opracowanego przez METODESIGN.studio METODESIGN.studio Sabina Knapczyk-Marek RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 59 655,00 43 650
Opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczego inteligentnej siłowni wiatrowej o mocy do 40kW, wyposażonej w system zarządzania efektywnością generacji energii Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 59 655,00 38 800,00
Opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczego zintegrowanej platformy wspomagającej lokalizację osób zaginionych, w szczególności w terenach górskich Profitta sp. z o.o. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 59 655,00 38 800,00
Opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczego interaktywnego stołu dla obiektów gastronomicznych Divido Holtzer sp. j. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 59 655,00 38 800,00
Rozbudowa laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus Salumanus Sp. z o.o. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.2 252 690,00 113 300,00
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 506 kWp Energia Słońca FUHP Mieczysław Gajos RPO Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 3.1 2 872 299,48 1 523 968,19
Budowa i doposażenie zakładu produkcyjnego w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych i ekologicznych urządzeń grzewczych firmy Kołton s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 3.4.4 B 16 289 686,79 7 148 735,21
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Zielona Gmina Dąbrowa Zielona RPO Województwa Śląskiego, Poddziałanie 4.1.2 960 024,28 714 809,46
Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych Subregionu Południowego Polskie Stowarzyszenie EKO RPO Województwa Śląskiego, Poddziałanie 4.1.2 2 596 592,88 2 016 273,10
Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych
Subregionu Zachodniego
Polskie Stowarzyszenie EKO RPO Województwa Śląskiego, Poddziałanie 4.1.2 3 419 026,05 2 673 024,75
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona Gmina Dąbrowa Zielona RPO Województwa Śląskiego, Poddziałanie 4.1.2 678 652,20 560 091,66
Słoneczna Dąbrowa Zielona Gmina Dąbrowa Zielona RPO Województwa Śląskiego, Poddziałanie 4.1.2 1 364 174,58 1 071 746,02
Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych Miasto Jasło RPO Województwa Podkarpackiego, Poddziałanie 3.1 6 979 750,00 4 885 825,00
Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła Miasto Jasło RPO Województwa Podkarpackiego, Poddziałanie 3.1 802 639,65 682 243,68
Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) Gmina Miasta Bochnia RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2 2 238 581,42 2 205 000,00
Wdrożenie wyników prac B+R oraz wzorów użytkowych i patentów w celu produkcji innowacyjnych i ekologicznych urządzeń grzewczych firmy Kołton s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 3.4.4 A 16 319 920,19 7 297 525,29
Opracowanie prototypowego kompaktowego czujnika tętna płodu w celu podniesienia jakości opieki medycznej nad kobietami w ciąży Wojciech Peszek Influmed RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 120 786,00 88 380,00
Opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo-rozwojowego mobilnego, kompaktowego czujnika zanieczyszczenia powietrza Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Sp.J. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 56 580,00 41 400,00
Opracowanie kompleksowego algorytmu obliczeniowego narzędzia informatycznego umożliwiającego automatyczne generowanie audytów energetycznych dla instalacji fotowoltaicznych w trybie “online” Solgen sp. z o.o. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 60 885,00 44 550,00
Farma fotowoltaiczna Sułowo 1 MW Sułowo Energia Sp. z o.o. RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 2.10 3 772 956,66 3 029 439,82
Zwiększenie konkurencyjności firmy Eneridea poprzez inwestycję w Mobilne Centrum Serwisowe Instalacji Fotowoltaicznych Eneridea Sp. z o.o. RPO Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 2.5 433 523,94 299 911,53
Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych Geotermia Mazowiecka S.A. RPO Województwa Mazowieckiego, Poddziałanie 1.2 1 198 050,00 358 400,00
Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Zielona dla potrzeb własnych obiektów: oczyszczalni ścieków, Urzędu Gminy i
Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej
Gmina Dąbrowa Zielona RPO Województwa Śląskiego, Poddziałanie 4.1.2 550 000,00 467 450,00
Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo-Borki Gmina Olszewo-Borki RPO Województwa Mazowieckiego, Poddziałanie 4.1 7 166 807,80 5 733 446,24
Stworzenie laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus Salumanus Sp. z o.o. RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.2 768 544,59 343 658,15
Wykonanie badań innowacyjnych luster marki Dubiel Vitrum w zakresie jakości i zgodności z normami branżowymi Dubiel Vitrum Spółka Jawna RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 46 125,00 33 750,00
Opracowanie hybrydowego systemu ogrzewania opartego na powietrznych pompach ciepła i kotłach na pellety dla firmy Kołton s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 116 542,50 75 800,00
Udoskonalenie prototypu Systemu Poprawy Bezpieczeństwa Eksploatacji Kolejowych Sieci Trakcyjnych typu ATS oraz jego badania w zakresie
jakości i zgodności z określonymi normami i wymogami
MAAR Technology Sp. z o.o RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 124 845,00 90 000,00
Opracowanie prototypu interaktywnego stanowiska dydaktycznego z powietrzną pompą ciepła w celu wdrożenia innowacyjnej usługi szkoleniowej
przez Stowarzyszenie HELIOS
Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 105 718,50 77 355,00
Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy Dubiel Vitrum Sp.j. Dubiel Vitrum Spółka Jawna RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 3.3.2 421 163,08 172 134,80
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zakładu firmy Marko-Kolor „Marko-Kolor” Spółka Jawna L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński RPO Województwa Łódzkiego, Poddziałanie 4.1.2 252 150,00 205 000,00
PROW

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie kompleksowych usług kosmetycznych pod nazwą Beauty Room Martyna Biedroń Martyna Biedroń Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność województwa śląskiego 82 604,00 75 000,00
Ochrona dorzecza rzeki Wiercicy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona – etap I kanalizacja sanitarna w Dąbrowie Zielonej (analiza finansowa) Gmina Dąbrowa Zielona Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii 3 520 000,00 1 999 915,00

Programy NCBR

dowiedz się więcej…

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (NCBR):

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Opracowanie Mobilnej Platformy Pomiarowej ABAKUS Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. Konkurs “Rzeczy są dla ludzi” 2 975 590,00 1 844 249,00
Opracowanie i wdrożenie metody ciągłego monitorowania korozji mikrobiologicznej w systemach geotermalnych (BICOR) Konsorcjum BioCorrGeo:
• Geotermia Mazowiecka
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Politechnika Warszawska
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 3 108 000,00 2 658 490,00
Opracowanie innowacyjnej technologii termicznej utylizacji pyłów poregeneracyjnych z procesów odlewniczych z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego (DUSTE) Konsorcjum Green Foundry:
• Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Odlewnictwa AGH,
• Zakład Odlewniczy “MODELFORM” Sp. z o.o.,
• Inproel 3 Sp. Z o.o.
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 2 693 000,00 2 145 040,00
Opracowanie hybrydowego stanowiska do badania algorytmów sterowania mobilnych systemów niestabilnych oraz łożysk magnetycznych, wyposażonego w kartę pomiarowo-sterującą typu PCI Express (STAND) Inteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech 692 300,00 435 953,00
Badania i wdrożenie innowacyjnego systemu sprężania taśm z kompozytów węglowych do wzmacniania obiektów budowlanych (PRESS) Konsorcjum naukowe:
• Neoxe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Politechnika Rzeszowska
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 1 287 000,00 1 110 160,00
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, inteligentnego systemu komunikacji pomiędzy samochodami uprzywilejowanymi, a pozostałymi
uczestnikami ruchu drogowego (MOBIS)
Konsorcjum naukowe:
• Systemy Mobilne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 5 202 800,00 4 537 445,00
Badania i wdrożenie innowacyjnego systemu wzmacniania konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów węglowych (NPRES) Konsorcjum naukowe:
• Neoxe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Politechnika Rzeszowska
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 1 433 000,00 1 253 540,00
Opracowanie zrobotyzowanego systemu badań nieniszczących oraz monitorowania stanu technicznego konstrukcji przemysłowych (ROBOT) Konsorcjum naukowe:
• EC Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• MONIT SHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 5 938 600,00 4 316 622,00
Opracowanie innowacyjnej konstrukcji słupów energetycznych o modułowej budowie wykonanych z materiałów kompozytowych (INPOL) Konsorcjum naukowe:
• Contrast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
• Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 5 825 500,00 3 996 928,00
Opracowanie autonomicznego i zautomatyzowanego systemu rejestracji i analizy badań prądowirowych dla potrzeb diagnostyki rurek wymienników ciepła (AUZAS) MTC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech 4 993 020,00 2 387 703,00
Innowacyjna przekładnia kombajnu chodnikowego wyposażona w system autodetekcji uszkodzeń mechanicznych (DETEC) Konsorcjum naukowe:
• BUMECH Spółka Akcyjna
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 9 980 000,00 4 554 500,00
Innowacyjna, niskoemisyjna instalacja hydropirolizy osadów ściekowych, zintegrowana ze zgazowaniem depozytu popirolitycznego wyposażona w układ odzysku energii (HYPOS) KOFAMA Koźle S.A INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech 11 769 840,00 4 450 842,00
Opracowanie hybrydowego stanowiska do badań i nauczania metodyki projektowania algorytmów sterowania systemów niestabilnych albo o parametrach rozłożonych, z kartą pomiarowo-sterującą o rozszerzalnej architekturze (INTEC) Inteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech 1 233 678,00 539 148,00
Inteligentna siłownia wiatrowa z systemem zarządzania efektywnością generacji energii (SM-BD) PRO2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech 5 367 000,00 2 593 623,00
Ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich z regeneratem i komponentami organicznymi na jakość odlewów ze stopów żelaza oraz na skład generowanych gazów, ze szczególnym uwzględnieniem związków z grupy BTEX i WWA (DIAGmas) Konsorcjum naukowe:
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Odlewnictwa AGH
• Instytut Metalurgii Żelaza
• Przedsiębiorstwo Techniczne HARDKOP
Program Badań Stosowanych (PBS) 2 093 700,00 1 996 500,00
Opracowanie metod modelowania geologicznego oraz monitorowania erozyjno-korozyjnego zużycia materiałów z uwzględnieniem korozji mikrobiologicznej MIC w instalacjach wydobycia gazu łupkowego (ShaleCorr) Konsorcjum naukowe:
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Odlewnictwa
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
• Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Program Badań Stosowanych (PBS) 4 279 300,00 4 279 300,00
Innowacyjna metoda koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi w żużlach poprocesowych (AWB) Konsorcjum naukowe:
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych
• Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
• EKO HARPOON TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE SP. Z O.O. w Cząstkowie Mazowieckim
Program Badań Stosowanych (PBS) 1 746 175,00 1 517 599,00
System autodetekcji uszkodzeń mechanicznych przekładni kombajnu górniczego (SUMP) Konsorcjum naukowe:
• BUMECH Spółka Akcyjna
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• MONIT SHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Program Badań Stosowanych (PBS) 4 944 360,00 3 920 466,00
Opracowanie kompaktowego czujnika zanieczyszczenia powietrza dla użytkowników indywidualnych Konsorcjum:
• Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS
• Visovia Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Innowacje Społeczne 996 250,00 823 812,50
Opracowanie innowacyjnej wanny z przegrodą dedykowanej osobom starszym i niepełnosprawnym Konsorcjum:
• Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
• Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
• Aqfavola Sp. z o.o.
Innowacje Społeczne 901 500,00 762 275,00
Opracowanie zintegrowanej platformy wspomagającej lokalizację osób zaginionych Konsorcjum:
• Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
• Profitta Sp. z o.o.
Innowacje Społeczne 945 000,00 798 250,00
Opracowanie strategii wprowadzenia innowacyjnego systemu lojalnościowego na wybrane rynki europejskie Profitta Sp. z o.o. Program GO_GLOBAL.PL 235 000,00 199 749,00
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej, mobilnej mikrobiogazowni rolniczej wykorzystującej metodę mokrej fermentacji metanowej (BIOGAZ) Metal Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych 14 450 000,00 8 114 500,00
Opracowanie innowacyjnej platformy optymalizacji efektywności energetycznej zakładów przemysłowych w
oparciu o rozproszone systemy pomiarowe i statystyczne metody przetwarzania
Konsorcjum:
• Maar Technology sp. z o.o.
Hansford Sensors sp. z o.o.
GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych 3 040 000,00 2 268 250,00
Opracowanie proekologicznej i innowacyjnej Pływającej Elektrowni Wodnej (PEW) Konsorcjum:
• VTI sp. z o.o.
Jolanta Łukawska LUXUM
GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych 3 723 185,00 2 806 486,00
Opracowanie innowacyjnego e-systemu szkoleniowego dla operatorów ultradźwiękowych badań nieniszczących odlewów (UTrainCast) Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych Program LIDER 1 194 650,00 1 194 650,00
Opracowanie optymalnych koncepcji
zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
Konsorcjum:
• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
• Instytut Nafty i Gazu
• Akademia Górniczo Hutnicza
• Politechnika Warszawska
Program Blue Gas 7 000 000,00 5 000 000,00

Programy międzynarodowe

dowiedz się więcej…

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach programów międzynarodowych:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita Kwota dofinansowania
Renew your energy! Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Program Erasmus+ 22 075,00 € 22 075,00 €
Recreation and spa services in the development of border regions Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Fundusz Wyszehradzki 7 373,00 € 5 898,00 €
Development of an innovative, completely automated antifouling test system for professional examinations of marine coatings (IATS) Partnerzy:
• Innowacja Polska INNOPOL (Polska)
• BBE MOLDAENKE (Niemcy)
• SME Electronics Design (Estonia)
• EC Electronics (Polska)
• University of Göttingen (Niemcy)
• Charles University Prague (Czechy)
• OTHER PPG Industries Netherlands B.V.Protective & Marine Coatings (Holandia)
Komisja Europejska, 7. program ramowy 1 311 473,00 € 998 733,00 €
Integrated Monitoring And Control System Of The Circulation Of Moulding Sands With Organic Binders In The Casting Processes (COSMOS) Partnerzy:
• AGH University of Science and Technology (Polska)
• University of Applied Science (Niemcy)
• Technical Sp. z o. o. (Polska)
• ZREMB S.A. (Polska)
• Sand Team spol. s r.o. (Czechy)
• Magma Gießereitechnologie GmbH (Niemcy)
Komisja Europejska, 7. program ramowy 2 983 402,00 € 1 985 996,00 €

Fundusze środowiskowe

dowiedz się więcej…

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach krajowych programów środowiskowych:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Poprawić atmosferę – warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży (II edycja) Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2021, WFOŚiGW w Krakowie 74 221,00 49 854,00
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kraków GT-1 w Krakowie Gmina Miejska Kraków Środki NFOŚiGW. Program Priorytetowy nr 2.10 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce” 11 950 000,00 11 950 000,00
Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie Geotermia Mazowiecka S.A. Środki NFOŚiGW. Program Priorytetowy 5.18 “Międzydziedzinowe. Polska Geotermia Plus.” 15 882 200,00 6 352 880,00
Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wykonanie otworu geotermalnego Miękinia GT-1 Gmina Krzeszowice Środki NFOŚiGW. Program Priorytetowy nr 2.10 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce” 12 570 000,00 12 570 000,00
Kolorowe kubełki. Warsztaty dla dzieci z gospodarki odpadami Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2020, WFOŚiGW w Krakowie 73 300,00 49 272,00
Budowa zakładu geotermalnego w Sochaczewie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. Środki NFOŚiGW. Program Priorytetowy 5.18 “Międzydziedzinowe. Polska Geotermia Plus.” 30 299 000,00 9 754 000,00
Budowa ciepłowni geotermalnej w miejscowości Dźwirzyno Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. Środki NFOŚiGW. Program Priorytetowy 5.18 “Międzydziedzinowe. Polska Geotermia Plus.” 32 885 000,00 14 478 000,00
Razem segregujmy śmieci – warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Środki NFOŚiGW, program priorytetowy Edukacja ekologiczna 980 000,00 931 000,00
Poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych otworem Mszczonów GT-1 – budowa odwiertu geotermalnego w Mszczonowie, powiat Żyrardowski Geotermia Mazowiecka S.A. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 11 781 141,00 4 871 858,00
Poprawić atmosferę – warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2019, WFOŚiGW w Krakowie 65 440,00 51 552,00
Poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych otworem Mszczonów GT-1 w Mszczonowie, powiat
żyrardowski
Geotermia Mazowiecka S.A. Środki NFOŚiGW. Programu Priorytetowy nr 3.1.1 “Poprawa jakości powietrza Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”” 12 592 130,00 9 444 097,00
Poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych otworem Wręcza MGT-1 w miejscowości Wręcza z utworów kredy dolnej Gmina Mszczonów Środki NFOŚiGW. Program 2.3.1 “Geologia i górnictwo/ Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”” 15 282 081,00 12 424 456,00
Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych w ramach Kompleksu Waterworld of Poland w miejscowości Wręcza Global Parks Poland sp. z o.o. Środki NFOŚiGW, Program 2.3.1 “Geologia i górnictwo/ Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” 12 454 000,00 6 227 000,00
Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew poprzez wykonanie otworu geotermalnego Sochaczew GT-1 na działce o numerze ewidencyjnym 24/4 obręb ewidencyjny Sochaczew Centrum Gmina Miasto Sochaczew Środki NFOŚiGW, Program 2.3.1 “Geologia i górnictwo/ Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” 13 505 400,00 13 505 400,00
STOP NISKIEJ EMISJI – czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Środki NFOŚiGW, program priorytetowy Edukacja ekologiczna 264 800,00 224 920,00
ZIELONA ENERGIA – Ty także możesz ją mieć! Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Środki NFOŚiGW, program priorytetowy Edukacja ekologiczna 380 000,00 342 000,00
Inteligentne sieci energetyczne – wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale boisz się zapytać GEOSYSTEM BUREK, KOTYZA S. C. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 270 300,00 229 740,00
Czysta energia szansą dla środowiska naturalnego – cykl warsztatów ekologicznych poświęconych odnawialnym źródłom energii i sposobom oszczędzania energii Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2012, WFOŚiGW w Krakowie 49 700,00 49 700,00
JASNE JAK SŁOŃCE – cykl warsztatów ekologicznych poświęconych energetyce społecznej Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013, WFOŚiGW w Krakowie 57 641,50 29 050,00
Budownictwo energooszczędne – cykl warsztatów poświęconych efektywnemu wykorzystaniu energii i sposobom jej oszczędzania Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014, WFOŚiGW w Krakowie 74 425,00 74 425,00
MAMO, TATO – CHCĘ ODDYCHAĆ ZDROWO! Kampania edukacyjna poświęcona ochronie powietrza w województwie małopolskim Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2015, WFOŚiGW w Krakowie 69 856,00 62 870,40
Cieplej i oszczędniej – efektywne zarządzanie energią w budynkach jednorodzinnych Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Środki NFOŚiGW, program priorytetowy Edukacja ekologiczna 680 555,00 612 499,00
Zrównoważone rolnictwo – cykl warsztatów ekologicznych skierowanych do rolników Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 501 665,00 382 330,00

Pozostałe programy

dowiedz się więcej…

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach pozostałych krajowych mechanizmów finansowych:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Uruchomienie produkcji odpowiedzialnych odlewów dla kolejnictwa ze specjalnego staliwa o wysokiej udarności w niskiej temperaturze w formachwarstwowych z ekologicznych mas formierskich Odlewnia „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o., Myszków Projekty celowe NOT 1 280 000,00 585 500,00
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego, wysokosprawnego urządzenia kogeneracyjnego zasilanego mieszankami zawierającymipoprodukcyjne tłuszcze stałe INPROEL-3” Sp. z o.o. Projekty celowe NOT 661 500,00 404 600,00
Opracowanie i wdrożenie do produkcji serii innowacyjnych utwardzaczy dla spoiwa geopolimerowego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kratos S.C. Wojciech Plaza Katarzyna Plaza Projekty celowe NOT 301 000,00 186 575,00
Opracowanie i wdrożenie technologii zagospodarowania pyłów zawierających aktywny bentonit pochodzących z instalacji suchego odpylania Teriel Sp. z o.o. Projekty celowe NOT 521 000,00 324 750,00
Opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowego typu oprogramowania przeznaczonego do wspomagania zarządzania i administrowania firmą Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Sp. J. Bon na Innowacje – 2010 15 000,00 15 000,00
Opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowego typu oprogramowania przeznaczonego dla publicznych i prywatnych jednostek oświatowo-edukacyjnych Łukasz Guzik Itsys Bon na Innowacje – 2010 15 000,00 15 000,00
Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do obsługi pacjentów Ars Medica Gabinet Lekarski Maciej Kaczówka Bon na Innowacje – 2010 15 000,00 15 000,00
Opracowanie i wdrożenie w strukturach firmy Ando innowacyjnego systemu zdalnego fakturowania ANDO Sp. z o.o. Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Rozwój innowacyjnych produktów firmy CHRIS przeznaczonych dla branży wystawienniczej Krzysztof Sawicki CHRIS Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Wzrost innowacyjności Kancelarii Rachunkowej Faber poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji informatycznej typu wirtualne konto płatnościklienta Faber Sp.z o.o. Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie oprogramowania do zdalnej administracji komputerami w sieci ITO Marcin Zabiegaj Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Informatyczny system wymiany informacji z kontrahentami szansą na rozwój Firmy P.U.H. LUKS Łukasz Sołtysiak P.U.H. LUKS Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie interaktywnej ankiety do analizy chorób psychiatrycznych Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej S.C. Maria Karlińska-Nehrebecka, Andrzej Nehrebecki Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do wymiany informacji z klientami w systemie online REBAF Sp. z o.o. Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie platformy internetowej wraz z kursem e-learningowym “Gminny Energetyk” Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii “Helios” Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie oprogramowania służącego do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie Tributum oraz modułu fakturującego Tomasz Moszczyński Kancelaria Doradcy Podatkowego “Tributum” Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie aplikacji informatycznej typu “system powiadomień SMS dla klientów” Faber Sp.z o.o. Bon na Innowacje – 2012 15 000,00 15 000,00
Opracowanie oprogramowania do wystawiania faktur on-line Monika Kuśmider Doradca Podatkowy Nr 03439 Bon na Innowacje – 2012 15 000,00 15 000,00
Opracowanie oprogramowania do obsługi czytników kodów i drukarek etykiet Softnautica Sp. z o.o. Bon na Innowacje – 2012 15 000,00 15 000,00
Opracowanie modułu zaawansowanych metod statystycznych działających w czasie rzeczywistym Profitta Sp. z o.o. Bon na Innowacje – 2013 15 000,00 15 000,00
Program do zarządzania magazynem gastronomicznym RUTYNA Manager Kamila Rutka “Rutyna” Bon na Innowacje – 2013 15 000,00 15 000,00
Aktywizacja ekologiczna społeczeństw lokalnych poprzez utworzenie portalu Eko-obserwator Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Program Szwajcarski 187 870,00 169 083,00
Aktywizacja ekologiczna mieszkańców Gminy Boguchwała Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 148 870,00 133 983,00
Z Wiatrakiem Na Słońce – zajęcia praktyczne z wiedzy o odnawialnych źródłach energii dla młodzieży szkół gimnazjalnych iponadgimnazjalnych Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS” Fundacja Kronenberga 41 500,00 33 000,00
Energiczny obywatel Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 186 160,00 169 200,00
Razem dla zdrowej atmosfery Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 221 330,00 199 930,00
Młodzież kontra SMOG Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS” Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation 30 900,00 22 420,00
Zabójcza atmosfera Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS” Fundacja KGHM Polska Miedź 115 350,00 102 350,00
Młodzież kontra SMOG Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Krakowski Alarm Smogowy – Progam Nasze powietrze 14 800,00 14 800,00
Razem możemy oczyścić atmosferę Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 112 680,00 97 560,00