Pierwsze konkursy na projekty B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy już na początku kwietnia ogłosi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwsze konkursy na projekty B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy już na początku kwietnia ogłosi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkursy w ramach PO IR poza NCBR przeprowadzą Ministerstwo Gospodarki,  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji. W 2015 roku łącznie ogłoszonych zostanie 14 konkursów. Ich harmonogram dostępny jest na stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

NCBR odpowiada za konkursy w ramach instrumentów PO IR przypisanych do I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” oraz IV osi priorytetowej „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”.

Pierwszy konkurs – przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi już 2 kwietnia! Będzie to tzw. „szybka ścieżka”, czyli konkurs organizowany w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Jego budżet wyniesie aż 1,6 mld zł. Kolejny, w ramach programu Demonstrator (poddziałanie 1.1.2 – „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”) już pięć dni później.

Harmonogram wszystkich konkursów dostępny jest na stronie NCBR

Comments are closed.