Zapytanie ofertowe – Bony na innowacje

Zapraszamy do składania ofert!

Szanowni Państwo,
W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, firma Euromoney Consulting  zaprasza do składania ofert w zakresie usługi pn. “opracowanie studium wykonalności dla planowanego projektu B+R”. Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi proinnowacyjnej oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego, możliwym do pobrania poniżej.

 

Formularz – zapytanie ofertowe

Formularz – wzór oferty

Comments are closed.