Znamy harmonogram naborów na rok 2015 dla Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020

Już teraz możesz dowiedzieć się, jakie nabory ogłaszane będą w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 i przygotować się do złożenia wniosku.

Znamy harmonogram naborów na rok 2015 dla Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020
Już teraz możesz dowiedzieć się, jakie nabory ogłaszane będą w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 i przygotować się do złożenia wniosku.

W II kwartale 2015 roku ogłoszone zostaną pierwsze nabory wniosków. Związane będą głównie ze wzmocnieniem, rozwojem współpracy i promocją przedsiębiorczości, zwiększeniem dostępu do usług zdrowotnych i społecznych oraz poprawą jakości edukacji. Dotyczyć będą także ochrony środowiska. Powiatowe urzędy pracy wspierać będą projekty aktywizujące osoby bezrobotne oraz poprawiające jakość edukacji.

W kolejnym, III kwartale dofinansowaniem objęte zostaną elektroniczne usługi publiczne, infrastruktura usług społecznych i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

W ostatniej części roku będzie można złożyć wnioski związane z innowacyjnością przedsiębiorstw oraz usługami opiekuńczymi i zdrowotnymi.

Planowana wartość dofinansowania projektów w 2015 wyniesie łącznie około 525 mln zł.

Szczegółowe informacje o działaniach, planowanych terminach naborów oraz instytucjach ogłaszających konkursy znajdziesz tutaj oraz na stronie Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020.

Comments are closed.