Konkursy dla przedsiębiorców, które zostaną przeprowadzone w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w roku 2015

W ramach I Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia przedsiębiorcy działający na obszarze Polski Wschodniej będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach 3 konkursów

29 września 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Beneficjentami Poddziałania mogą być ośrodki innowacji typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne czy też inkubatory technologiczne. Aby uzyskać dofinansowanie w ramach tego poddziałania beneficjenci będą musieli stworzyć kompleksowy program akceleracji innowacyjnych start-upów, który będzie obejmował ocenę pomysłów biznesowych przez panel ekspertów (celem start-upu będzie stworzenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu) oraz wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa. Alokacja na to Poddziałanie wyniesie 60 mln euro, a składanie wniosków możliwe będzie od 30 października do 27 listopada 2015 r. Działanie POPW 1.1.1 – ogłoszenie o naborze.

 

Z kolei mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na obszarze Polski Wschodniej będą mogli aplikować o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie Innowacji przez MŚP. Wnioski w ramach tego Poddziałania przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie od dnia 31 sierpnia do 30 października 2015 roku. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowadzenie prac dostosowawczych oraz na wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej. Rolę Instytucji Pośredniczącej w Poddziałaniu 1.3.1 pełnić będzie także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Działanie POPW 1.3.1 – ogłoszenie o naborze.

 

Ponadto dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców przewidziany jest także konkurs w ramach Działania 1.4. Wzór na Konkurencję. Wsparcie w ramach tego działania będzie obejmowało dwa etapy. Etap I obejmował będzie diagnozę firmy w formie audytu wzorniczego na podstawie którego zostanie opracowana strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Etap II będzie polegał na wdrożeniu strategii wzorniczej opracowanej w I etapie, tj. przeprowadzeniu działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Ogłoszenie konkursu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytucję Pośredniczącą w Poddziałaniu 1.4 planowane jest na sierpień, nabór wniosków w ramach I Etapu przewidywany jest na od 20 października do 31 bieżącego roku natomiast w ramach II Etapu wnioski będą przyjmowane dopiero w 2016 roku. Całkowita alokacja w ramach projektu wyniesie 144 191 091 euro a w 2015 na konkurs przeznaczone jest 155 mln złotych. Działanie POPW 1.4 – ogłoszenie o naborze.

Comments are closed.