Doświadczenie

Projekty w ramach programów międzynarodowych

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 65 mln zł na projekty o łącznej wartości 105 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach programów międzynarodowych:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita Kwota dofinansowania
Development of an innovative, completely automated antifouling test system for professional examinations of marine coatings (IATS) Partnerzy:
• Innowacja Polska INNOPOL (Polska)
• BBE MOLDAENKE (Niemcy)
• SME Electronics Design (Estonia)
• EC Electronics (Polska)
• University of Göttingen (Niemcy)
• Charles University Prague (Czechy)
• OTHER PPG Industries Netherlands B.V.Protective & Marine Coatings (Holandia)
Komisja Europejska, 7. program ramowy 1 311 473,00 €   998 733,00 €
Integrated Monitoring And Control System Of The Circulation Of Moulding Sands With Organic Binders In The Casting Processes (COSMOS) Partnerzy:
• AGH University of Science and Technology (Polska)
• University of Applied Science (Niemcy)
• Technical Sp. z o. o. (Polska)
• ZREMB S.A. (Polska)
• Sand Team spol. s r.o. (Czechy)
• Magma Gießereitechnologie GmbH (Niemcy)
Komisja Europejska, 7. program ramowy 2 983 402,00 € 1 985 996,00 €
Projekty w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 65 mln zł na projekty o łącznej wartości 105 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Udostępnienie pakietu e-usług dla potrzeb wirtualnego laboratorium komputerowego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie MRPO 1.2 1 422 555,00 1 066 916,25
Poprawa konkurencyjności firmy Faber poprzez wdrożenie innowacyjnego Systemu Wymiany Informacji FABER Sp. z o.o. MRPO 2.1.A 569 871,30 184 524,00
Poprawa konkurencyjności firmy CHRIS poprzez zakup urządzenia do automatycznego wycinania passe-partout Krzysztof Sawicki CHRIS MRPO 2.1.A 70 221,20 27 584,00
Wzrost konkurencyjności EC Engineering Sp. z o.o. przez rozbudowę specjalistycznego laboratorium badawczego  EC ENGINEERING Sp. z o.o. MRPO 2.2.B 480 930,00 234 000,00
 Wzrost konkurencyjności EC Project Sp. z o.o. poprzez inwestycje w urządzenia laboratoryjne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych EC PROJECT Sp. z o.o. MRPO 2.2.B 489 540,00 238 200,00
Wzrost konkurencyjności Firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne przez rozbudowę specjalistycznego laboratorium badawczego Magdalena Szymkat Oprogramowanie Naukowo-Techniczne MRPO 2.2.B 383 895,30 217 637,00
Wzrost konkurencyjności firmy MEGACHEMIE Sp. z o.o. poprzez rozbudowę specjalistycznego laboratorium badawczego MEGACHEMIE Sp. z o.o. MRPO 2.2.B 484 942,00 277 195,80
Wzrost konkurencyjności firmy ITsys poprzez utworzenie specjalistycznego laboratorium informatycznego Łukasz Guzik ITsys MRPO 2.2.B 486 780,00 279 300,00
Poprawa dostępności deficytowych usług opieki hospicyjnej poprzez modernizację i wyposażenie II piętra budynku PPZOL w Brzesku na potrzeby hospicjum Powiat Brzeski MRPO 6.3.B 1 943 743,66 1 279 604,99
Zakup nowoczesnej maszyny produkcyjnej i uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji oraz obróbki maszyn przemysłowych w KOFAMA Koźle S.A. KOFAMA KOŹLE S.A. RPO Opole 2 810 500,00 1 099 748,65
Projekty w ramach pozostałych krajowych mechanizmów finansowych

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 65 mln zł na projekty o łącznej wartości 105 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach pozostałych krajowych mechanizmów finansowych:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Uruchomienie produkcji odpowiedzialnych odlewów dla kolejnictwa ze specjalnego staliwa o wysokiej udarności w niskiej temperaturze w formach warstwowych z ekologicznych mas formierskich Odlewnia „CEMA-MYSTAL” Sp. z o.o., Myszków Projekty celowe NOT 1 280 000,00 585 500,00
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego, wysokosprawnego urządzenia kogeneracyjnego zasilanego mieszankami zawierającymi poprodukcyjne tłuszcze stałe INPROEL-3” Sp. z o.o. Projekty celowe NOT 661 500,00 404 600,00
Opracowanie i wdrożenie do produkcji serii innowacyjnych utwardzaczy dla spoiwa geopolimerowego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kratos S.C. Wojciech Plaza Katarzyna Plaza Projekty celowe NOT 301 000,00 186 575,00
Opracowanie i wdrożenie technologii zagospodarowania pyłów zawierających aktywny bentonit pochodzących z instalacji suchego odpylania Teriel Sp. z o.o. Projekty celowe NOT 521 000,00 324 750,00
Opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowego typu oprogramowania przeznaczonego do wspomagania zarządzania i administrowania firmą Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Sp. J. Bon na Innowacje – 2010 15 000,00 15 000,00
Opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowego typu oprogramowania przeznaczonego dla publicznych i prywatnych jednostek oświatowo-edukacyjnych Łukasz Guzik Itsys Bon na Innowacje – 2010 15 000,00 15 000,00
Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do obsługi pacjentów Ars Medica Gabinet Lekarski Maciej Kaczówka Bon na Innowacje – 2010 15 000,00 15 000,00
Opracowanie i wdrożenie w strukturach firmy Ando innowacyjnego systemu zdalnego fakturowania ANDO Sp. z o.o. Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Rozwój innowacyjnych produktów firmy CHRIS przeznaczonych dla branży wystawienniczej Krzysztof Sawicki CHRIS Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Wzrost innowacyjności Kancelarii Rachunkowej Faber poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji informatycznej typu wirtualne konto płatności klienta Faber Sp.z o.o. Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie oprogramowania do zdalnej administracji komputerami w sieci ITO Marcin Zabiegaj Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Informatyczny system wymiany informacji z kontrahentami szansą na rozwój Firmy P.U.H. LUKS Łukasz Sołtysiak P.U.H. LUKS Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie interaktywnej ankiety do analizy chorób psychiatrycznych Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej S.C. Maria Karlińska-Nehrebecka, Andrzej Nehrebecki Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do wymiany informacji z klientami w systemie online REBAF Sp. z o.o. Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie platformy internetowej wraz z kursem  e-learningowym “Gminny Energetyk” Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności Energetycznej i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii “Helios” Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie oprogramowania służącego do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie Tributum oraz modułu fakturującego Tomasz Moszczyński Kancelaria Doradcy Podatkowego “Tributum” Bon na Innowacje – 2011 15 000,00 15 000,00
Opracowanie aplikacji informatycznej typu “system powiadomień SMS dla klientów” Faber Sp.z o.o. Bon na Innowacje – 2012 15 000,00 15 000,00
Opracowanie oprogramowania do wystawiania faktur on-line Monika Kuśmider Doradca Podatkowy Nr 03439 Bon na Innowacje – 2012 15 000,00 15 000,00
Opracowanie oprogramowania do obsługi czytników kodów i drukarek etykiet Softnautica Sp. z o.o. Bon na Innowacje – 2012 15 000,00 15 000,00
Opracowanie modułu zaawansowanych metod statystycznych działających w czasie rzeczywistym Profitta Sp. z o.o. Bon na Innowacje – 2013 15 000,00 15 000,00
Program do zarządzania magazynem gastronomicznym RUTYNA Manager Kamila Rutka “Rutyna” Bon na Innowacje – 2013 15 000,00 15 000,00
Aktywizacja ekologiczna społeczeństw lokalnych poprzez utworzenie portalu Eko-obserwator Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Program Szwajcarski 187 870,00 169 083,00
Aktywizacja ekologiczna mieszkańców Gminy Boguchwała Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS” Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 148 870,00 133 983,00
Z Wiatrakiem Na Słońce – zajęcia praktyczne z wiedzy o odnawialnych źródłach energii dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS” Fundacja Kronenberga 41 500,00 33 000,00
Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 65 mln zł na projekty o łącznej wartości 105 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Nowoczesne kadry odlewnicze – szkolenia dla podniesienia kwalifikacji pracowników sektora odlewniczego w Polsce Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Odlewnictwa Priorytet II, Poddziałanie 2.1.1 2 312 823,00 2 312 823,00
Zielona energia przyszłością Polski – e-learningowe szkolenia techniczne z zakresu odnawialnych źródeł energii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Priorytet II, Poddziałanie 2.1.1 1 601 350,54 1 601 350,54
Projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 65 mln zł na projekty o łącznej wartości 105 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich Konsorcjum naukowe:
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1 2 292 960,00 1 462 140,00
Zgłoszenie patentu międzynarodowego na innowacyjny regenerator wibracyjny zużytych mas formierskich z przemysłu odlewniczego Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.2 125 970,00 117 000,00
Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej
biodegradowalnym spoiwem polimerowym
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.2 114 010,00 105 500,00
System poprawy bezpieczeństwa eksploatacji kolejowych linii trakcyjnych MAAR Technology Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 2 160 335,00 1 154 504,30
Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania Metal Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 16 342 880,00 9 421 600,00
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej przekładni organu urabiającego do kombajnu chodnikowego BUMECH Spółka Akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 6 070 368,00 3 474 280,00
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego zintegrowanego systemu dla potrzeb badań powłok antykorozyjnych EC Electronics Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 1 550 000,00 1 080 900,00
Opracowanie zintegrowanej platformy wspomagania lotniskowych procesów logistycznych opartej na technologii identyfikacji i komunikacji radiowej EC Electronics Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 2 334 500,00 1 614 875,00
Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych implantów kostnych z kompozytów polimerowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “MEGDAL” Józef Borowski Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 3 778 000,00 2 330 940,00
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej, ekologicznej naczepy trzyosiowej Wielton Spółka Akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 3 666 000,00 1 830 620,00
Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowej generacji bezpiecznych i ekologicznych bentonitów odlewniczych Zakłady Górniczo-Metalowe “ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 961 600,00 493 640,00
Opracowanie innowacyjnego systemu wizyjnego do rejestracji i analizy zdarzeń boiskowych
w czasie rzeczywistym
Dituel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 6 206 681,00 3 883 965,00
Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego systemu badania zagrożeń korozyjnych trudnodostępnych elementów stalowych MTC Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 3 949 569,00 1 998 725,05
Zintegrowana platforma poprawy efektywności eksploatacji energetycznych sieci dystrybucyjnych Smart Grid Technology Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 1 362 880,00 700 342,00
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego ODLEWNIE POLSKIE S.A. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4-4.1 2 000 000,00 925 000,00
Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego Solaris Bus & Coach S.A. w zakresie pojazdów autobusowych SOLARIS Bus&Coach spółka akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 4.5.2 16 672 000,00 6 668 800,00
I ETAP. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy CHRIS
II ETAP. Zdobycie nowych rynków zagranicznych poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy CHRIS
Krzysztof Sawicki CHRIS Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 188 500,00 98 000,00
Wsparcie przygotowania kompleksowego Planu Rozwoju Eksportu dla EC SYBILTECH Sp. z o.o. EC SYBILTECH Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 10 000,00 8 000,00
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Euromoney Consulting Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Spółka Jawna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 12 500,00 10 000,00
I ETAP. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Kancelaria Rachunkowa Faber Sp. z o.o.
II ETAP. Zwiększenie działalności eksportowej firmy FABER poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu
Faber Sp. z o.o. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 330 500,00 169 000,00
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu Firmy ITsys Łukasz Guzik ITsys Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 12 500,00 10 000,00
I ETAP. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Megachemie Sp. z o.o.II ETAP. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Megachemie Megachemie Research & Technologies SA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 412 500,00 210 000,00
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Tines SA TINES Spółka Akcyjna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 400 000,00 200 000,00
Opracowanie planu Rozwoju Eksportu Kancelarii Doradcy Podatkowego TRIBUTUM Tomasz Moszczyński Kancelaria Doradcy Podatkowego “Tributum” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 12 500,00 10 000,00
Opracowanie i wdrożenie internetowego narzędzia wspomagającego zarządzanie administracyjne i finansowe projektami unijnymi Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Spółka Jawna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 215 400,00 183 090,00
Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 65 mln zł na projekty o łącznej wartości 105 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (NCBR):

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
Opracowanie i wdrożenie metody ciągłego monitorowania korozji mikrobiologicznej w systemach geotermalnych (BICOR) Konsorcjum BioCorrGeo:
• Geotermia Mazowiecka
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Politechnika Warszawska
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 3 108 000,00 2 658 490,00
Opracowanie innowacyjnej technologii termicznej utylizacji pyłów poregeneracyjnych z procesów odlewniczych z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego (DUSTE) Konsorcjum Green Foundry:
• Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Odlewnictwa AGH,
• Zakład Odlewniczy “MODELFORM” Sp. z o.o.,
• Inproel 3 Sp. Z o.o.
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 2 693 000,00 2 145 040,00
Opracowanie hybrydowego stanowiska do badania algorytmów sterowania mobilnych systemów niestabilnych oraz łożysk magnetycznych, wyposażonego w kartę pomiarowo-sterującą typu PCI Express (STAND) Inteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech 692 300,00 435 953,00
Badania i wdrożenie innowacyjnego systemu sprężania taśm z kompozytów węglowych do wzmacniania obiektów budowlanych (PRESS) Konsorcjum naukowe:
• Neoxe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Politechnika Rzeszowska
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 1 287 000,00 1 110 160,00
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, inteligentnego systemu komunikacji pomiędzy samochodami uprzywilejowanymi, a pozostałymi
uczestnikami ruchu drogowego (MOBIS)
Konsorcjum naukowe:
• Systemy Mobilne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 5 202 800,00 4 537 445,00
Badania i wdrożenie innowacyjnego systemu wzmacniania konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów węglowych (NPRES) Konsorcjum naukowe:
• Neoxe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Politechnika Rzeszowska
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 1 433 000,00 1 253 540,00
Opracowanie zrobotyzowanego systemu badań nieniszczących oraz monitorowania stanu technicznego konstrukcji przemysłowych (ROBOT) Konsorcjum naukowe:
• EC Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• MONIT SHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 5 938 600,00 4 316 622,00
Opracowanie innowacyjnej konstrukcji słupów energetycznych o modułowej budowie wykonanych z materiałów kompozytowych (INPOL) Konsorcjum naukowe:
• Contrast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
• Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 5 825 500,00 3 996 928,00
Opracowanie autonomicznego i zautomatyzowanego systemu rejestracji i analizy badań prądowirowych dla potrzeb diagnostyki rurek wymienników ciepła (AUZAS) MTC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech 4 993 020,00 2 387 703,00
Innowacyjna przekładnia kombajnu chodnikowego wyposażona w system autodetekcji uszkodzeń mechanicznych (DETEC) Konsorcjum naukowe:
• BUMECH Spółka Akcyjna
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
INNOTECH, ścieżka programowa In-Tech 9 980 000,00 4 554 500,00
Innowacyjna, niskoemisyjna instalacja hydropirolizy osadów ściekowych, zintegrowana ze zgazowaniem depozytu popirolitycznego wyposażona w układ odzysku energii (HYPOS) KOFAMA Koźle S.A INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech 11 769 840,00 4 450 842,00
Opracowanie hybrydowego stanowiska do badań i nauczania metodyki projektowania algorytmów sterowania systemów niestabilnych albo o parametrach rozłożonych, z kartą pomiarowo-sterującą o rozszerzalnej architekturze (INTEC) Inteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech 1 233 678,00 539 148,00
Inteligentna siłownia wiatrowa z systemem zarządzania efektywnością generacji energii (SM-BD) PRO2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech 5 367 000,00 2 593 623,00
Ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich z regeneratem i komponentami organicznymi na jakość odlewów ze stopów żelaza oraz na skład generowanych gazów, ze szczególnym uwzględnieniem związków z grupy BTEX i WWA (DIAGmas) Konsorcjum naukowe:
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Odlewnictwa AGH
• Instytut Metalurgii Żelaza
• Przedsiębiorstwo Techniczne HARDKOP
Program Badań Stosowanych (PBS) 2 093 700,00 1 996 500,00
Opracowanie metod modelowania geologicznego oraz monitorowania erozyjno-korozyjnego zużycia materiałów z uwzględnieniem korozji mikrobiologicznej MIC w instalacjach wydobycia gazu łupkowego (ShaleCorr) Konsorcjum naukowe:
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Odlewnictwa
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
• Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Program Badań Stosowanych (PBS) 4 279 300,00 4 279 300,00
Innowacyjna metoda koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi w żużlach poprocesowych (AWB) Konsorcjum naukowe:
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych
• Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
• EKO HARPOON TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE SP. Z O.O. w Cząstkowie Mazowieckim
Program Badań Stosowanych (PBS) 1 746 175,00 1 517 599,00
System autodetekcji uszkodzeń mechanicznych przekładni kombajnu górniczego (SUMP) Konsorcjum naukowe:
• BUMECH Spółka Akcyjna
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• MONIT SHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Program Badań Stosowanych (PBS) 4 944 360,00 3 920 466,00
Opracowanie kompaktowego czujnika zanieczyszczenia powietrza dla użytkowników indywidualnych Konsorcjum:
• Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS
• Visovia Project Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Innowacje Społeczne 996 250,00 823 812,50
Opracowanie innowacyjnej wanny z przegrodą dedykowanej osobom starszym i niepełnosprawnym Konsorcjum:
• Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
• Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
• Aqfavola Sp. z o.o.
Innowacje Społeczne 901 500,00 762 275,00
Opracowanie zintegrowanej platformy wspomagającej lokalizację osób zaginionych Konsorcjum:
• Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
• Profitta Sp. z o.o.
Innowacje Społeczne 945 000,00 798 250,00
Opracowanie strategii wprowadzenia innowacyjnego systemu lojalnościowego na wybrane rynki europejskie Profitta Sp. z o.o. Program GO_GLOBAL.PL 235 000,00 199 749,00
Opracowanie zintegrowanej platformy wspomagającej lokalizację osób zaginionych Konsorcjum:
• Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
• Staszica w Krakowie
• Profitta sp. z o.o.
Program GO_GLOBAL.PL 235 000,00 199 749,00
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej, mobilnej mikrobiogazowni rolniczej wykorzystującej metodę mokrej fermentacji metanowej (BIOGAZ) Metal Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych 14 450 000,00 8 114 500,00
Opracowanie innowacyjnej platformy optymalizacji efektywności energetycznej zakładów przemysłowych w
oparciu o rozproszone systemy pomiarowe i statystyczne metody przetwarzania
Konsorcjum:
• Maar Technology sp. z o.o.
Hansford Sensors sp. z o.o.
GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych 3 040 000,00 2 268 250,00
Opracowanie proekologicznej i innowacyjnej Pływającej Elektrowni Wodnej (PEW) Konsorcjum:
• VTI sp. z o.o.
Jolanta Łukawska LUXUM
GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych 3 723 185,00 2 806 486,00
Opracowanie innowacyjnego e-systemu szkoleniowego dla operatorów ultradźwiękowych badań nieniszczących odlewów (UTrainCast) Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych Program LIDER 1 194 650,00 1 194 650,00
Opracowanie optymalnych koncepcji
zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych
z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
Konsorcjum:
• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
• Instytut Nafty i Gazu
• Akademia Górniczo Hutnicza
• Politechnika Warszawska
Program Blue Gas 7 000 000,00 5 000 000,00
Programy środowiskowe

Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 65 mln zł na projekty o łącznej wartości 105 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach krajowych programów środowiskowych:

Tytuł projektu Wnioskodawca Rodzaj konkursu Kwota całkowita PLN Kwota dofinansowania PLN
STOP NISKIEJ EMISJI – czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Środki NFOŚiGW, program priorytetowy Edukacja ekologiczna 264 800,00 224 920,00
ZIELONA ENERGIA – Ty także możesz ją mieć! Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Środki NFOŚiGW, program priorytetowy Edukacja ekologiczna 380 000,00 342 000,00
Inteligentne sieci energetyczne – wszystko co chciałbyś wiedzieć, ale boisz się zapytać GEOSYSTEM BUREK, KOTYZA S. C. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 270 300,00 229 740,00
Czysta energia szansą dla środowiska naturalnego – cykl warsztatów ekologicznych poświęconych odnawialnym źródłom energii i sposobom oszczędzania energii Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2012, WFOŚiGW w Krakowie 49 700,00 49 700,00
JASNE JAK SŁOŃCE – cykl warsztatów ekologicznych poświęconych energetyce społecznej Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013, WFOŚiGW w Krakowie 57 641,50 29 050,00
Budownictwo energooszczędne – cykl warsztatów poświęconych efektywnemu wykorzystaniu energii i sposobom jej oszczędzania Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2014, WFOŚiGW w Krakowie 74 425,00 74 425,00
MAMO, TATO – CHCĘ ODDYCHAĆ ZDROWO! Kampania edukacyjna poświęcona ochronie powietrza w województwie małopolskim Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetyczne i rozwoju odnawialnych źródeł energii “HELIOS” Konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2015, WFOŚiGW w Krakowie 69 856,00 62 870,40